Astma en Allergiekoepel vzw

Bekijk uw bestellijstUw winkelwagen is leeg
Bestel onze publicaties!

 U bent hier: Startpagina > Wat is astma > Behandeling

Gratis telefoonnummer: 0800 84321

Behandeling


Medicatie is belangrijk in de behandeling van astma. Sommige personen moeten elke dag meerdere medicijnen innemen. Dat is om de klachten te voorkomen of te verminderen. Hierop rust vaak de hele behandeling.
Maar er is meer. Een gezonde levenswijze kan helpen de klachten te beperken. Een goede fysieke conditie onderhouden, prikkels vermijden, voldoende slapen en bewegen en spanningen en emoties positief aanwenden dragen hiertoe bij.
Op school, in de jeugdbeweging, in de sportclub of op het werk kunnen er zich echter situaties voordoen waarbij kennis van astmamedicatie noodzakelijk is. Naast tabletten en siropen bestaan er inhalatieapparaten. Verstuivers met voorzetkamers, vernevelaars en droge poederinhalatoren zijn mogelijkheden om de medicijnen rechtstreeks in de luchtwegen te brengen. Ze hebben het voordeel dat de toegediende dosis kleiner is en de bijwerkingen beperkt zijn. Voor kinderen is het belangrijk dat leerkrachten, opvoeders of jeugdleiders weten welke medicatie de kinderen nemen.
Alle verpakkingen van medicijnen hebben een bijvoegsel of bijsluiter waarin het juiste gebruik en de bijwerkingen worden uitgelegd. Vraag de ouders, familieleden of de persoon zelf om deze bijsluiter eens te mogen inkijken en vraag hen het gebruik van zijn apparatuur eens te tonen. Naargelang het moment waarop ze gebruikt worden, kan men 2 groepen medicijnen onderscheiden: bronchusverwijders en preventief gerichte medicijnen.

Preventief gerichte medicatie wordt gebruikt om astma aanvallen te voorkomen:

 • de voornaamste groep zijn de inhalatiecorticoïden die de luchtwegen minder
  prikkelgevoelig maken en normaliseren (PULMICORT®, FLIXOTIDE®, Q-VAR®,
  MIFLONIDE®, BUDESONIDE®, NOVOLIZER®,)
 • langwerkende luchtwegverwijders ontspannen de spiertjes van de luchtwegen en
  houden ze open (OXIS®, SEREVENT®, FORADIL®, )
 • producten zoals (SERETIDE®, SYMBICORT®, ) zijn combinaties van
  inhalatiecorticoïden en luchtwegverwijders
 • medicijnen zoals (LOMUDAL®, ZADITEN®, ) verwijden de luchtwegen niet, maar
  proberen prikkeling tegen te gaan zodat de luchtwegen niet vernauwen
 • SINGULAIR® (pilletjes) vermindert de reacties in de luchtwegen.

Deze medicijnen voorkomen vernauwing van de luchtwegen, maar helpen niet tijdens een aanval!

Snelle bronchusverwijdende medicatie worden gebruikt tijdens een aanval.
Ze behandelen hoest, piepen en ademnood. Ze werken snel in op de bronchiale spier, ontspannen ze en openen zo terug de luchtwegen (VENTOLIN®, BEROTEC®, BRICANYL®, ATROVENT®, OXIVENT®, DUOVENT®, COMBIVENT®, ).
Deze medicatie verhindert inspanningsastma als ze vóór de inspanning wordt genomen. Ze kan de evolutie van een crisis en de ziekte niet tegenhouden!
Kinderen en volwassenen met een ernstige aandoening nemen één of meerdere medicijnen dagelijks, op regelmatige tijdstippen, op doktersadvies. Een dagelijkse onderhoudsdosis kan veel klachten en/of zwaardere medicatie voorkomen.
Medicijnen hebben bijverschijnselen die van belang kunnen zijn:
slaperigheid en sufheid
gebrek aan concentratie
het bordschrift niet kunnen lezen
beperkt hoorvermogen
soms trillende handen
opgejaagd zijn, dit kan ook door de kortademigheid veroorzaakt worden!

BELANGRIJK OM WETEN: Veel pijnstillers hebben voor astmapatiënten ongewenste bijwerkingen. Raadpleeg steeds eerst de ouders of de behandelende arts als u iets toedient.

Astma en Allergiekoepel vzw Gebruiksvoorwaarden en privacy

Informatie

Diensten

powered by DNSmaster
hosted by IT Consult

Wat is astma
Wat is allergie
Wat is COPD

Allergeenarm huis
Buiten
Publicaties

Vragen
Links
Contact