Astma en Allergiekoepel vzw

Bekijk uw bestellijstUw winkelwagen is leeg
Bestel onze publicaties!

 U bent hier: Startpagina > Wat is COPD

Gratis telefoonnummer: 0800 84321

Wat is COPD


De benaming COPD is een Engelse afkorting en staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Een complexe benaming voor een chronische obstructieve long- en luchtwegenaandoening.
COPD wordt gekenmerkt door een langzaam toenemende vernauwing van de luchtwegen, waardoor het transport van de lucht naar de longen moeilijker wordt. Belangrijkste oorzaak van deze toenemende vernauwing is het jarenlang roken.
COPD is de verzamelnaam van 2 aandoeningen van de luchtwegen, nl. chronische bronchitis en longemfyseem.
Chronische bronchitis is een chronische ontsteking en vernauwing van de luchtwegen. De beschermlaag van de luchtwegen en de kleine haartjes die het slijm uit de luchtwegen verwijderen is beschadigd.
Longemfyseem wordt gekenmerkt door een progressieve beschadiging van de longblaasjes en hun wanden. De longen verliezen hun elasticiteit en de lucht blijft bij de uitademing gedeeltelijk gevangen in de longen.
Chronische bronchitis is meestal de beginfase van COPD en longemfyseem komt voor bij ernstiger vormen van COPD. Bij COPD patiënten is er dus chronische bronchitis of longemfyseem, of beide samen aanwezig.
De evolutie van chronische bronchitis, zelfs zonder de aanwezigheid van longemfyseem is meestal niet gunstig. Na enkele jaren van hardnekkige rokershoest krijgt de patiënt meer en meer last van ademnood waardoor hij/zij hinder ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Wie heeft COPD


Niettegenstaande COPD bij ongeveer 400.000 mensen in België voorkomt, zijn er heel veel mensen die niet weten dat zij deze aandoening hebben. Symptomen van COPD worden dikwijls verward met astmasymptomen.
Daarenboven denken de meeste mensen dat COPD een aandoening is die vooral oudere mensen treft terwijl, in werkelijkheid, patiënten reeds de eerste symptomen kunnen hebben vanaf de leeftijd van 45 jaar.
COPD komt voornamelijk voor bij rokers of ex-rokers. In 80 tot 90% van de gevallen ligt roken aan de basis. Meestal zijn minstens 10 pakjaren, wat overeenkomt met het roken van één pakje per dag gedurende 10 jaren, nodig om COPD te ontwikkelen. Redenen genoeg dus om zo snel als mogelijk te stoppen met roken.

Welke zijn de symptomen van COPD


De COPD symptomen en hun ernst kunnen individueel verschillen.

Volgende symptomen zijn typisch voor COPD-patiënten:

  • Langzaam maar zekere toenemende kortademigheid.
  • Moeite om de trap op te gaan zonder te moeten stoppen om naar adem te happen.
  • Kortademigheid tijdens het werken in de tuin, tijdens het bergopwaarts lopen of zelfs gewoon tijdens het rondlopen.
  • Trager stappen en niet meer kunnen lopen.
  • Na verloop van jaren regelmatiger kortademig en steeds kunnen minder inspanningen kunnen doen.
  • Chronische hoest, ook gekend als rokershoest. Deze hoest kan gedurende de ganse dag aanwezig zijn of kan enkel 's ochtends optreden bij het ontwaken.

COPD kan gepaard gaan met emotionele veranderingen.
Vele COPD-patiënten verminderen hun sociale activiteiten met familie en vrienden en geraken hierdoor geïsoleerd. Sommige patiënten voelen zich soms schuldig over hun toestand, voelen zich verantwoordelijk omdat zij roken of rookten.

BELANGRIJK!
Weet dat deze gevoelens normaal zijn. Het behandelen van COPD symptomen met doeltreffende geneesmiddelen en het veranderen van uw levensstijl kan helpen uw levenskwaliteit terug te vinden. Praat erover met uw arts

De behandeling


Er bestaan verschillende types van geneesmiddelen om COPD patiënten te helpen.
Deze kunnen COPD niet genezen, maar kunnen wel de symptomen die hiermee gepaard gaan verlichten.
De bronchodilatatoren of luchtwegverwijders zorgen ervoor dat de luchtstroom doorheen de luchtwegen verbetert. Zij worden beschouwd als de hoeksteen van de behandeling van matig, ernstig en zeer ernstig COPD.
De corticosteroïden die via inademing worden toegediend zijn de basis van een astmabehandeling en kunnen een rol spelen in de behandeling van de ernstige tot zeer ernstige COPD-patiënt.
De corticosteroïden die via de mond worden ingenomen worden meestal voorgeschreven tijdens een korte periode gedurende dewelke de symptomen plots sterk toenemen. In zeldzame gevallen dienen zij dagelijks ingenomen te worden.

Een COPD-patiënt vraagt om een multidisciplinaire aanpak. De samenwerking tussen verscheidene disciplines is erg belangrijk: spierrevalidatie en verhogen van de inspanningstolerantie, ademhalingskinesitherapie, voeding, ergotherapie en psychologische bijstand kunnen samen bijdragen tot een betere levenskwaliteit.

BELANGRIJK! Heb je vragen over COPD. Contacteer uw arts. Hij kan u de nodige informatie geven.

Meer informatie kan je ook vinden op www.copd.be of bel 0800/84321.

Astma en Allergiekoepel vzw Gebruiksvoorwaarden en privacy

Informatie

Diensten

powered by DNSmaster
hosted by IT Consult

Wat is astma
Wat is allergie
Wat is COPD

Allergeenarm huis
Buiten
Publicaties

Vragen
Links
Contact