Astma en Allergiekoepel vzw

Bekijk uw bestellijstUw winkelwagen is leeg
Bestel onze publicaties!

 U bent hier: Startpagina > Wat we doen

Gratis telefoonnummer: 0800 84321

Wat we doen


De Astma en Allergiekoepel vzw verstrekt correcte en ongebonden praktische informatie in een eenvoudig verstaanbare taal over astma en allergie en is gericht naar astmatische en allergische personen, hun familie en professionele hulpverleners.

Onze projecten op korte termijn:
 • de verdere uitbouw van de infolijn en de website;
 • de organisatie van informatie-, sensibiliserings- en preventieprojecten rond
  allergie en astma op vraag van en i.s.m. andere organisaties;
 • et geven van voordrachten, bijscholings- of vormingsprogramma’s;
 • de promotie van onze folders en brochures

Onze projecten op lange termijn:
 • het verdedigen van de belangen van astmatische en allergische personen op
  alle domeinen en bij alle instanties;
 • het publiek, en meer specifiek de astmatische en allergische personen,
  informeren, sensibiliseren en meer inzicht geven in de problematiek van astma
  en allergie;
 • de overheid stimuleren om middelen vrij te maken voor meer preventie inzake
  astma en allergie;
 • alle mogelijke actoren aanmoedigen om meer aandacht te hebben voor de
  problematiek van astma en allergie, voorstellen voor preventieprojecten
  ondersteunen en helpen bij de integratie van de voorstellen in het bedrijfs-
  of verenigingsleven.

Astma en Allergiekoepel vzw Gebruiksvoorwaarden en privacy

Informatie

Diensten

powered by DNSmaster
hosted by IT Consult

Wat is astma
Wat is allergie
Wat is COPD

Allergeenarm huis
Buiten
Publicaties

Vragen
Links
Contact